• مدیریت درخانواده(درعصرحاضر)

  مدیریت درخانواده(درعصرحاضر)

  این تحقیق پودمان مدیریت درخانواده(درعصرحاضر)مربوط به درس مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) باموضوع تاریخچه علم ارگونومی و علل پیدایش این علم ،اهمیت آن و حیطه وگستره علم درزندگی روزمره که شامل 17 صفحه می باشد ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 4,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 3,600 تومان
 • روانشناسی وسلامت خانواده

  روانشناسی وسلامت خانواده

  این تحقیق پودمان روانشناسی وسلامت خانواده مربوط به درس خانواده درمانی با موضوع: بررسی عوامل موثر بر تقویت بنیان خانواده در ایران که شامل 22 صفحه ،جامع و کامل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 4,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 3,600 تومان
 • تغذیه وسلامت خانواده

  تغذیه وسلامت خانواده

  این تحقیق پودمان تغذیه وسلامت خانواده مربوط به درس تربیت زیستی وبدنی شامل 16 صفحه می باشد ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 4,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 3,600 تومان
 • همسرداری

  این تحقیق پودمان همسرداری مربوط به درس همسرگزینی برای فرزندان  که شامل 17 صفحه می باشد ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 4,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 3,600 تومان
 • همسرداری

  این تحقیق پودمان همسرداری مربوط به درس همسرداری که شامل 17 صفحه می باشد ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 4,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 3,600 تومان
 • همسرداری

  این تحقیق پودمان همسرداری  مربوط به درس مدیریت بحران و تعارض در خانواده می باشد.شامل 17 صفحه می باشد ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 4,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 3,600 تومان
 • مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  تحقیق پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی مربوط به درس آموزش مفاهیم قرانی به کودکان پیش دبستانی که شامل 17 صفحه می باشد.منطبق با محتوای کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت خانواده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 4,500 تومان
 • مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  تحقیق پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی مربوط به درس تهیه وساخت وسایل کمک آموزشی برای کودکان که شامل 15 صفحه می باشد.منطبق با محتوای کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت خانواده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 4,500 تومان
 • مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  تحقیق پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی مربوط به درس آموزش عملی مفاهیم ریاضی وعلوم که شامل 15 صفحه می باشد.منطبق با محتوای کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت خانواده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 4,500 تومان
 • مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  تحقیق پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی مربوط به درس آموزش از طریق بازی که شامل 17 صفحه می باشد.منطبق با محتوای کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت خانواده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 4,500 تومان
 • مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  تحقیق پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی مربوط به آموزش عملی خواندن ونوشتن که شامل 16 صفحه می باشد.منطبق با محتوای کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت خانواده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 4,500 تومان
 • مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  مهارتهای آموزش پیش دبستانی

  تحقیق پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی مربوط به درس خلاقیت وشیوه های پرورش آن در کودکان که شامل 17 صفحه می باشد.منطبق با محتوای کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت خانواده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 4,500 تومان
 • اقتصاد در خانواده

  اقتصاد در خانواده

  این تحقیق پودمان اقتصاد در خانواده مربوط به درس تحلیل هزینه و منفعت با موضوع: (بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد خانواده و روش های کم نمودن هزینه های خانوار)که شامل 18 صفحه می باشد با محتوای جامع و انطباق با درس ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 20% مبلغ قابل پرداخت : 4,000 تومان
 • اقتصاد در خانواده

  اقتصاد در خانواده

  این تحقیق پودمان اقتصاد در خانواده مربوط به درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی با موضوع: (ویژگی‌های عمومی نظام اقتصاد اسلامی، کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی)که شامل 19 صفحه می باشد وجامع و با محتوای متفاوت برای دانشجویان ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 20% مبلغ قابل پرداخت : 4,000 تومان
 • اقتصاد در خانواده

  اقتصاد در خانواده

  این تحقیق پودمان اقتصاد درخانواده مربوط به درس آشنایی و رعایت استاندارد (اصول حسابدار) با موضوع :(تاریخچه علم حسابداری درایران وجهان و اهمیت وعوامل موثر برحسابداری در بنگاه های اقتصادی ) که شامل 17 صفحه با تحقیق های متفاوت و جامع ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 20% مبلغ قابل پرداخت : 4,000 تومان
 • پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی

  مطالب این پست : دانلود پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی   موضوع: رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان     چکیده به منظور بررسی سبک اسناد و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ اسفند ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 4,500 تومان
 • طرح درس ورزش و نیرو 2 - علوم تجربی ششم ابتدایی

  طرح درس ورزش و نیرو 2 - علوم تجربی ششم ابتدایی

  باسلام   در این پست طرح درس روزانه  از علوم تجربی ششم دبستان ، درس 7 با عنوان ورزش و نیرو 2 به صورت word و قابل ویرایش قرار داده شده است.     - لازم به ذکر است که فایل فروخته شده در صورت نارضایتی مشتری پس گرفته میشود.برای اطلاعات بیشتر به نکات زیر تصویر(هشدار) توجه فرمایید   - در صورت تمایل میتوانید برای خرید های ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ اسفند ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,000 تومان
 • انواع تحقیق

  انواع تحقیق

  با سلام در این پست پاورپوینت انواع تحقیق (تحقیق زمینه یابی و تحقیق آزمایشی) در حدود 20 اسلاید قرار داده شده است.در این پاورپوینت به صورت جامع هر دو نوع تحقیق زمینه یابی و آزمایشی را مورد بررسی قرار میدهد.فلذا شما میتوانید از این پاورپوینت در دروس نگارش علمی ، آمار ... استفاده نمایید.   محتویات پاورپوینت : تعریف تحقیق زمینه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ اسفند ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,500 تومان